[ Home ] [ Registracija ] [ Kratka zgodovina ] [ Razvoj varstva ] [ Statut društva ]
 

Kratka zgodovina društva

9. maja 1970 je bil v Beogradu na pobudo republiških komisij za reševanje problemov slepih civilnih žrtev vojn ustanovljena Zveza civilnih žrtev vojn Jugoslavije. Še isto leto 22. decembra 1970 je bila ustanovljena republiška Zveza civilnih žrtev vojn SR Slovenije, ki je vzpodbudila tudi ustanovitev osnovnih organizacij.

Občani 16 občin bivšega ljubljanskega okraja, katerih invalidnost je bila posledica vojnega nasilja in poškodb z vojaškim materialom, smo imeli ustanovni občni zbor društva, dne 22. 10. 1971 v dvorani SOB Šiška. Prisotnih je bilo okoli 120 invalidov žrtev vojnega nasilja, ki večina še niso imeli urejen status invalida. Iniciativni odbor je vodil g. Ivan Povše. Na občnem zboru je bilo ustanovljeno društvo Zveza civilnih žrtev vojn SRS, Osnovna organizacija Ljubljana. Prvi predsednik je postal g. Edvard Intihar. Društvo je delovalo na območju takratnih občin: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi in mesta Ljubljane.

Sedež društva je bil v Ljubljani, Celovška 420.V skladu z novim Zakonom o društvih (Ur. L. SRS, št. 37/74), se je društvo leta 1976 preimenovalo v Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Ljubljana. Društvo je bilo vpisano v register društev pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve SRS pod zaporedno št. 145. Št. odločbe 16/3-S-024-2/71 z dne 28.9.1976.

Sedež društva je bil v Ljubljani, Celovška 50. Območje delovanja je ostalo isto.

Društvo je tudi postalo ustanovni član Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije.

Od leta 1980 do 1996 je imelo društvo sedež v Ljubljani, Na jami 1.

Leta 1999 je društvo spremenilo ime v Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije. Društvo je bilo vpisano v register društva, ki ga vodi Upravna enota Ljubljana , pod zaporedno št. 644.

Št. odločbe 02/05-14-S-026-351/99 z dne 20. 7. 1999.

Društvo deluje na območju Slovenije predvsem na območju občin: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivanèna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, Loška dolina, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Šenčur, Škofljica, Trzin, Trbovlje, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi.

Sedež društva je v Ljubljani, Malenškova 1.

 

Copyright © 2006, Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Ljubljana. Vse pravice pridržane.