[ Home ] [ O društvu ] [ Članstvo ] [ Organi ] [ Program ] [ Obvestila ] [ Galerija slik ] [ Zakoni ] [ Povezave ] [ Aktualne teme ] [ Šport in rekreacija ] [ ZA SLABOVIDNE ] [ English ]
 

ORGANI DRUŠTVA V MANDATU 2016 - 2020 IN NJIHOVA SESTAVA:

 
 
1. Predsednica:  ga. ANGELA A. ZADNIKAR

2. Podpredsednik:  g. MARKO BREŽAN

3. Tajnica - poslovna sekretarka:  PETRA KAPŠ (nadomešča TADEJA ŠMALC)              

4. Upravni odbor:

ANGELA A. ZADNIKAR - predsednica
 • Brežan Marko - podpredsednik
 • Gindiciosi Ivan - član
 • Gorše Janez - član
 • Jereb Janez - član
 • Krese Emil - član
 • Pušnik Anton - član
 • Turkalj Marija - članica
 • Zajc Miklavž - član
 • Skender Olga - članica
 • Zore Zdravko - član

5. Nadzorni odbor:

 • Janez Barbo  - predsednik                                 
 • Ogrinc Matija - član 
 • Zelenec Andrej  - član                            

6. Častno razsodišče:

 • Hren Anton - predsednik
 • Boh Marija - članica
 • Hribar Martina - članica
 • Kralj Franc - član
 • Šlibar Jože - član

7. Delegati za skupščino Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije :

Delegate imenuje upravni odbor glede na dnevni red sej.

 

Copyright © 2006, Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Ljubljana. Vse pravice pridržane.