[ Home ] [ Registracija ] [ Kratka zgodovina ] [ Razvoj varstva ] [ Statut društva ]
 

Registracija društva

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana (skrajšano ime: DCIVS Ljubljana) je v registru društev pri Upravni enoti Ljubljana vpisana pod številko 644.

                    Zadnja odločba:

                    Št. odločbe: 215 - 543/2007 -2 (21011)
                    Datum: 15.05.2007
                    u.p. MNZ-UE 0144-PZ
 
                    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je Društvu podelilo
                    status invalidske organizacije.
 
                         Št. odločbe: 116-02-005/03-006
                         Datum:        16. 10. 2003
 

Copyright © 2006, Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Ljubljana. Vse pravice pridržane.